Kedves idelátogató!

Üdvözöljük egyesületünk honlapján!

tájékoztató kihagyásához kattintson ide

Közlemény
Az oldal fejlesztése átmenetileg szolgáltató váltás miatt szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Webmester

 

 

 

 

csatlakoztunk TASZ-hoz és elkezdtük véleményezni az anyagot

http://tasz.hu/intezet-helyett/intezet-helyett-munkaterv#comment-806

Goldnr Ibolya

Elnök

 

KÖZLEMÉNYT

 

ÉCSJE 2010 február 6-i KÖZLEMÉNYE
Szülőtársak panaszkodtak, hogy akadályozzák az ápolási díjasoknak kiírt továbbképzésekre jelentkezést (pl. letagadják a tanfolyamokat).
Most egy Oktatást szervező ugyanezt írta .
Folyamatban van lufi kipukkantása.
----------------------

2010 január 28-i elnökségi ülésén az Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete (ÉCSJE) az alábbi határozatokat fogadta el:
A TÁMOP 5.4.3. projekttel kapcsolatban:
1) Kiegészítő információk beszerzése a projekt kiírójától - folyamatban
2) Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulás a projekt diszkriminatív volta miatt - folyamatban
3) Kiíró felszólítása pályázata átalakítására, ill. visszavonására - folyamatban
4) Európai Szociális Bizottsághoz fordulás - alapkezelőnél megtörtént
5) Miniszterelnök jelöltekhez, párt elnökökhöz, frakció vezetőkhöz és parlamenti bizottságok elnökeihez
fordulás a mellékelt tervezet szerinti ápolási biztosításra vonatkozó törvényjavaslat benyújtatása érdekében - folyamatban
6) A Médiacentrum által elnyert (felmérés ápolóási díjasok szociális ill munkaerőpiaci helyzetéről) pályázat miatt a kiíróval szembeni felelősségre vonatás kezdeményezése, kétszeresen kiírt  kutatás apropóján - folyamatban
7) Sajtó tájékoztató kiadása - megtörtént

---------------
a szocialis.szakma nevű levelező listán a keményhangú véleményünket közzétettük. Ez eljutott VPOP-hoz is. Kérésükre pontosítottuk szándékainkat.
A VPOP-hoz eljuttatott levelünk:

Az Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete (ÉCSJE) alábbi szándékokkal adta közre - az Önökhöz is eljutott - tiltakozását:
Az NFÜ által kiírt TÁMOP 5.4.3. számú pályázatot több szempontból problémásnak találtuk, ezért
szeretnénk elérni, hogy:
1) vagy alakítsák át a kiírást úgy, hogy az társadalmilag hasznos célt szolgáljon és közben senki érdekeit ne
sértse
2) vagy ha ez nem lehetséges, akkor - még mielőtt további magyar és uniós közpénzeket költenének rá -
vonják vissza.
A projekttel kapcsolatban több problémánk van:
1) diszkriminatív jellegűnek tartjuk a projekt nem egy feltételét.
Jelenleg folyamatban van annak kiderítése, hogy ezt helyesen gondoljuk-e. Ennek megválaszolása
érdekében kérdéseinket eljuttatjuk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.
2) úgy gondoljuk, hogy a projekt címében megfogalmazott cél - házi segítségnyújtó szolgáltatások
fejlesztése az ápolási díjban részesülő személyek részmunkaidős foglalkoztatása által - nem
megvalósítható:
Jelenleg folyamatban van annak tisztázása, hogy ezt jól gondoljuk-e. Folyamatban van a projekt
kivitelezhetőségével kapcsolatos további kérdéseink megfogalmazása, NFÜ-höz juttatása.
3) úgy gondoljuk, hogy a projekt lehetőséget ad közpénzek nagyvonalú elköltésére.
Jelenleg folyamatban van annak tisztázása is, hogy ezt jól látjuk-e. Folyamatban van a projekt
biztosította pénzügyi feltételeit pontosító kérdéseink megfogalmazása, NFÜ-höz juttatása.
4) úgy gondoljuk, hogy mind a projektben szereplő, mind a projekttel párhuzamosan kiírt igényfelmérés
szükségessége erősen vitatható.
Jelenleg folyamatban van ezekről a felmérésekről pontosabb adatok begyűjtése (NFÜ-től, ill a
Mediacentrum közvélemény kutatótól).
Amennyiben megerősődik feltevésünk úgy a konkrét adatok birtokában szándékunkban áll Ügyészségen
feljelentést tenni közpénzek nem körültekintő, felelőtlen elköltése miatt.
5) úgy gondoljuk, azontúl hogy a projekt által megfogalmazott cél kivitelezhetetlen, a projektben
részletezett célok nem egyeznek meg a projekt címében megfogalmazott céllal.
Azt gondoljuk, hogy a kiíró nem a célnak megjelölt célokra kívánja a pályázatra biztosított keretet
elköltetni.
Mivel a projekt kiírás állítása szerint a megvalósításra uniós források is elköltődhetnek,
"Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
368.145.000 forint. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. "
ezért kívánunk az Európai Szociális Alaphoz is fordulni, jelezni nekik a nem célszerinti felhasználást.
A fent vázoltak a szándékaink.
Még megkívánom jegyezni, hogy a TÁMOP 5.4.3-ban megfogalmazott cél nem újkeletű. Évek óta
többféle módon jeleztük aggályainkat.
1) az elképzelést benyújtották a parlament elé.
akkor tiltakozásunkra lekerült a parlament napirendjéről
2) Az elképzelés első nyilvános bejelentése országos felháborodást váltott ki. Akkor SZCSM-ben
személyesen tehettük szóvá kifogásaink - hasztalan.
3) 2009-ben NFÜ oldalán az elképzelés véleményezhető volt, ott is kifejtettem aggályaink. Ott néhány
észrevételem figyelembevették, de a fő problémára nem kaptunk választ.
4) levelező listákon, fórumokon közzétett - erős hangú - tiltakozásunkkal elsősorban azt szeretnénk elérni,
hogy egyszersmindenkorra lemondjanak erről a blőd elképzelésről. Azt szeretnénk, ha nem költődnének
el feleslegesen közpénzek, illetve hogy ne kelljen hazánkat az Európai Unióban rossz színben feltűntetni.
Az Irodától szeretnék elnézést kérni. A körlevelet nem én juttattam el Önökhöz. Természetesen az Önöknek
címzett bejelentésünk konkrétabb információkat tartalmazó és a hivatalos ügyintézés során elvárható
hangnemű lesz.
Egyenlőre kérünk egy kis időt, amíg a beadványunk pontosításához szükséges információkat össze tudjuk
gyűjteni.

Tisztelettel:
Goldner Ibolya
ÉCSJE elnök

 

 

 

 

Állásfoglalás TÁMOP 5.4.3. projektről.

Igyekszem úgy leírni gondolataim erről az "új lehetőségról", hogy le is írjak, mindent, amit gondolunk erről, és ne bántsak meg senkit se.

Röviden megpróbálom összefoglalni mi is ez az új lehetőség.

Valakik ki találták, hogy azoknak, akik ápolási díjon vannak munka alkalmat találnak, hogy hozzájuthassanak az ápolási díj mellé jövedelemhez. Hogy az ápolási díjasokat munkához segítség, ill. segítsenek az ápdíjon lévőknek a munkaerőpiacra visszatérni.

Ez így elsőre egy csodálatos, humánus megoldás. Csakhogy boncolgassuk egy kissé a dolgot.

Abból indulok ki, hogy, aki ápolási díjon van az azért van, mert egy hozzátartozóját kell ellássa. Mégőedig napi 24 órában. Mert az ápdíj minimális feltétele az állandó felügyelet szükségessége.
Kérdem én, ha valaki napi 24 órában kell ellásson valakit hogyan tud még 4 órai állást vállalni?

Aki azt mondja, hogy munkához kell segíteni ápdíjon lévőket, az azt is mondja, hogy az ápdíjasoknak nincs munkájuk, nem dolgoznak.

Nézzük a másik célt: munkába visszasegíteni ápdíjon lévőket. Úgy hangzik, mint a tartósan munkanélkülieket visszasegíteni.
Csupán arra nincsen válasz, akiket "visszasegítenek", azok ellátottjaival mi kell történjen?

Nézzük a következő célt: munkához segíteni ápdíjasokat, hogy plusz jövedelemre tehessenek szert.
Ez is nagyon szépnek tűnik. Csupán felmerülhet a kérdés, hogy MUNKÁHOZ akarják-e segíteni őket, vagy EHHEZ A MUNKÁHOZ?

Vajon ápdíjon lévőktől miért akarják elvenni a szabad választás jogát?? Miért is ne segíthetnék őket BÁRMILYEN MUNKÁHOZ?

Mondják azt is, hogy meg kell oldani ellátatlanok ellátását. Ez is egy szép célnak tűnik.
Csupán felvetődik a kérdés: milért csak ápdíjasoknak ajánlják fel ezt a lehetőséget?
Ha az a cél, hogy ellátásra szorulók mellé ellátókat találjanak, akkor miért nem teszik ezt a munka lehetőséget BÁRKI számára lehetővé??

Foglaljuk össze mi is történik:
Meg nem fizetett, napi 24 órában dolgozó embereknek ajánlanak munkát, olyan munkát, amit józan ésszel felmérve messze elkerülni akarnának. Azt gondolom, hogy - eltekintve mazochistáktól - akik napi 24 órában látnak el, évekig, évtizedekig súlyosan fogyatékos személyt, azok a hátuk közepére se kívánnak még egy ilyen magasztos lehetőséget.
Olyan munkára, amire égen-földön nem kapni munkavállalót akarnak már eleve kizsigerelt embereket rávenni. Visszaélve kiszolgáltatott helyzetükkel. Tény, mint látjuk havi 25-30 e Ft-os jövedelem mellett vannak, akik ítélőképességüket is elvesztették, és akárcsak egy pillanatig is képesek eljátszani egy ilyen lehetőség gondolatával.

Arról - később kitérek rá - nem is beszélve, hogy senki sem gondolja komolyan ezt a lehetőséget.

Itt az igazi cél kampány időszakban szavazatokat gyűjteni azzal a hamis szlogennel, hogy munkaviszonnyá alakítják az ápolási díjat. Akinek volt rá füle, azok hallhatták is kb. 2-3 hete szóltak a hírek erről is. Valamiért abbamaradt ez a kampány.
Itt tudatos, álnok csúsztatás van.
Kétféle jogviszonyt mosnak össze, azonos kifejezéssel hivatkozva mindkettőre.
Az egyik jogviszony, a hozzátartozóikat otthon ellátók ápolási díja. Itt szóba sem jön munkaviszonnyá (minimálbéres) alakításról. Mégcsak arról se, hogy legalább inflációval emeljék az ápdíjat.
A másik jogviszony ez a (komolyan senki által sem gondolt) idegen személy ápolása munkaviszony keretében, minimálbérért.

Az összemosással abba a tévhitbe ringatják ápdíjasokat, hogy most majd szocik megcsinálják a csodát.
Másrészt azt a hamis illúziót keltik, hogy minimálbéres lesz az ápdíj. Pedig, ha utánaszámolunk láthatjuk még ez sem igaz. Hisz a nyugdíj minimum + 1/2 minimálbér sem tesz ki egy minimálbért.

Szal szíveskedjetek gondolkodni és nem bedőlni minden hülyeségnek.

Azt írtam senki sem gondolja ezt komolyan, mire alapozom?
Megkérdeztem az illetékest.
Anno - tán vannak még, akik emlékeznek - Forgó Györgyné áprilisban bejelentette (2, v. 3 éve), hogy szeptembertől 1000 anyuka munkába állhat. Felvázolta ezt a blődlit. Országszerte - egyesületünktől függetlenül - fortyantak fel az érintettek. Akkor ennek nagy teret adtak. Magam is nyilatkoztam több helyen. a Hír TV-nek adandó riport előtt villámgyorsan fogadott Forgóné. Akkor úgy tűnt, hogy a 1/2 órás megbeszélés végére megértette mennyire blőd, álnok ez a javaslat. Továbbá az is kiderült, hogy sehol sincs még pénz erre a projektre, mert az erre vonatkozó pályázatot még be sem adták. Nem adhatták be, mert a szakma sem értett egyet ezzel az elképzeléssel. Azaz nyilvánvaló volt, hogy szeptembrben nem ezer, de egyszem ápdíjas sem fog tudni ezáltal a projekt által elhelyezkedni.
Sebaj. Másnap ÉLŐ műsorban változtatás nélkül hazudta mindannyiunk képébe ugyanezt a verziót Forgóné. Nyilván nem saját szakállára.
Anno erről a listán is írtam.

Azóta ápdíj ki lett tiltva a médiákból. Egyszerűen minden újságíró tudja, hogy állását, műsorát veszélyezteti, ha netán pl. velem riportot készítene, adna le. Erre magam is rájöttem, de egy riporter ezt kerek perec meg is mondta.

Gondolkodjunk tovább. Kérdések, amiket megfelelő helyen feltettem és, amikre nem kaptam választ:
Meg van-e már erre a projektre a pénz, vagy nincs?
Hogyan képzelik ezt az egészet el? ápdíjas megy el a másik ellátandóhoz? vagy a másik ellátandó megy ápdíjas lakására?
Mi lesz a közeli hozzátartozóval, míg az idegent látja el?
Ki az, aki - távollétében - bárkit is beengedne a lakásába, ill. , aki másra bízná hozzátartozóját? Aki ez utóbbira hajlandó az szépen beadja intézetbe, és nem saját lakásában fogja mással gondoztatni.
A képzésre szánt idő alatt ugyan mit tudnak megtanítani, olyan szinten, amivel már BÁRMILYEN ellátandót rá lehet bízni valakire.
Ha magához fogad valakit, akkor hogyan biztosíthatók a szigorú ÁNTSZ előírások?

Ezekre a kérdésekre azért nincsenek válaszok, mert, akik áltatnak bennünket pontosan tudják, hogy nem lesz olyan helyzet, mikor ezeket meg kellene válaszolni.

Nézzük tovább.
Kiírtak egy pályázatot:

"A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával kutatási pályázatot írt ki az országos fogyatékos ügyi program (10/2006. (II. 16.) OGY határozat) támogatása érdekében, melyet cégünk – a Marketing Centrum – nyert meg. A pályázat címe: „A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő piaci helyzetének felmérése”. A kutatás, illetve a program, célja egy munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők számára. Korábbi kutatások szerint az érintett családok nevelési-, gondozási kiadásai többszörösen nagyobbak, mint az ép gyermekeket nevelő családok hasonló kiadásai, ugyanakkor a gondozási feladatok ellátása erősen korlátozza az egyik vagy mindkét szülő munkavállalási lehetőségeit. A fogyatékosságügyi programban előírt feladat ezt a problémahalmazt kívánja kezelni.

A kutatás keretében reprezentatív felmérést készítünk az érintett családok körében. A kérdőíves adtafelvételre 2009. szeptemberében és októberében fog sor kerülni. Szeretnénk önöket is felkeresni. Kérem, járuljanak hozzá ehhez, és szánjanak egy órát munkatársunk fogadására, illetve a kérdések megválaszolására. Válaszaikkal nagyban hozzájárulhatnak egy valóban hatékony és eredményes program kidolgozásához, és ezzel nem csak a saját lehetőségeik fognak bővülni, hanem az összes sorstárs család lehetőségei is. Kérem, jelezzék azt is, hogy mely napok, illetve napszakok lennének a legalkalmasabbak az önök számára. Az interjút azzal a személlyel szeretnénk elkészíteni, aki legtöbb időt tölti a halmozottan sérült családtag otthoni gondozásával és fejlesztésével."

Tehát: előbb kiírják a projektet - munkába állításra.
Ezt követően megrendelnek egy felmérést, hogy erre alapozva dolgozzák ki a projektet
A munkaerőpiaci projektet már el is bírálták. A közvélemény kutatás eredményét a napokban kell elküldeni a megrendelőnek.
Még ki sem dolgozták és már van is rá pénz??? Uniós???

Az önkormányzatok megnyertek valamit - ők sem tudják, hogy mit.

Mindenesetre azzal kezdik, hogy felmérik kit érdekelhet egy távoktasásos képzés. És a nekem küldött levélben korrekten tájékoztattak még azt se tudni ki fogja a képzést csinálni.

Szal mit gondoltok mikorra lesz ebből pénz ápdíjasok kezében?
Soha!

Ehelyett lesznek jól hangzó szlogenek, ehelyett elköltenek fogyatékosok pénzéből milliókat arra pl., hogy az axiomatikus jellegű megállapítás "a gondozási feladatok ellátása erősen korlátozza az egyik vagy mindkét szülő munkavállalási lehetőségeit" igazolást nyerjen.
Elköltenek egy halom pénzt bedőlt balekok kiképzésére

BÁRMIT, CSAK NE KELLJEN AZ ÁPDÍJAT MINIMÁLBÉRRE EMELNI.

Ahányszor lépünk valamit mindig bedobnak valami újabb trükköt, amivel illúziókba ringatják gondolkodni nem tudó sorstársainkat.

A "gondolkodni nem tudó" jelzővel senkit sem szándékozunk megsérteni. Magunk is sokáig voltunk abban a helyzetben, hogy sem időnk, sem energiánk nem volt észrevenni mi is történik velünk. Majd sokunknak mersze nem volt belegondolni milyen sokféleképp diszkriminált, megalázott helyzetbe hoznak bennünket.

Záró gondolatként azt kérem, próbáljatok józan ésszel gondolkodni és megérteni, hogy, ami nagyon csábosnak tűnik az nem biztos, hogy az is.

Ibolya

 

 

Petíció

Az alábbi peticiót megkapta - e-mailben - az összes képviselő. Levélben, papíron: az összes frakcióvezető, + Dávid Ibolya
Visszajött elsőkörben 176 levél azzal, hogy nem lehetett kézbesítemi, mert a postaláda tele volt. Ez a képviselők 50 %-a. Megjegyzem, hogy a parlamenti hivatalos iratokat (törvény tervezeteket, napirendeket, stb) is erre a címre kapják. Erre a célra minden képviselő saját laptopot kapott.
A visszajött levelek címzettjeinek ismét elküldtük. Az ismét visszajött levelek feldolgozása folyamatban van.
2009.09.18 óta - pár nap múlva Béki Gabriella írt, hogy foglalkozni fog a kérdéssel. Pár nappal ezelőtt Szili Katalin titkársága írt, hogy köszönik, megkapták.

Ezt kapták meg, akik megkapták:

Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő
Egyesülete
1135 Budapest Övezet u. 10. I. 45.
ecsje@freemail.hu , +36 30 5098364

Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő úr!

A napokban olvashattuk ezt a hírt a HVG.hu oldalán.
http://www.fn.hu/belfold/20090914/szocialis_miniszter_ellenzi/?action=nyomtat

Sokakat felháborított, sokan tiltakozni fognak a támogatások megszűntetése miatt.

Magam a fogyatékosokat - ezenbelül elsősorban az értelmi sérülteket - ellátó bentlakásos intézetek létszám leépítése,
valamint a megtakarított pénzek elkölthetősége apropóján szeretném kérni az Ön segítségét.

Továbbá szeretném kérni a segítségét egy ellentmondás feloldásában (Ensz Egyezmény, új Ptk.)

Segítenek, hogy leépíthessenek

Kórozs államtitkár úr szerint a fogyatékosok bentlakásos intézményeit negatívan érintő  normatíva csökkentést
ellensúlyozhatja, hogy áttekintik azt a kormányrendeletet, amely meghatározza a személyi feltételeit ezen intézmények
működtetésének. A rendelet megfelelő szakértői áttekintése, s módosítása után leépítésekre, így költségmegtakarításokra
nyílik lehetősége ezen intézmények vezetőinek - derült ki az államtitkár szavaiból.

Korózs Lajos úr szerint az érintett intézmények vezetői korábban jelezték, hogy az ominózus rendelet miatt fölösleges
státuszokat kell fönntartani. Az államtitkár hozzátette: abból is nyerhető megtakarítás, hogy a szabályozás változása
nyomán az ellátottak megtakarításait is föl lehet majd használni, bár ezeket csak magukra az ellátottakra lehet majd
költeni.

Fentiekkel kapcsolatban szeretném felhívni az alábbi tanulmányra az Ön figyelmét.
http://www.adata.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/b56129e5ec82a6b4c1256e9900487a08?
OpenDocument


Ebből feketén fehéren kiolvasható, hogy az intézmények már ma is hiányos személyzettel működnek. Fentieket támasztja alá
a szülők tapasztalata, az ombusmani vizsgálatok, és a gyakori híradások tragédiákról, melyek azért következtek be, mert nem
volt elegendő
személyzet. Ezenfelül ezekben az otthonokban minden naposak a szexuális zaklatások, ugyancsak a kis
létszámú (éjszakánként fokozottabban) személyzet miatt.

Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Úr!
Legyen szíves segítségünkre lenni abban, hogy véletlenül se módosulhassanak
ezek az előírások már-már az embertelenség küszöbét súroló mértékben.
Ezeknél a normatíváknál azt is figyelembe kell venni, hogy az állandó felügyeletet, gondozást és esetleg ápolást is kívánó
személyek esetében 8 órás műszak felelősségteljesen nem teljesíthető (ezt az embertelen mértékű
feladatot csak az édesanyák kénytelenek napi 24 órában ellátni). Ez a feladat idegileg is és fizikailag is rendkívüli módon megterhelő.

2.2, Gondozó, ápoló, kiszolgáló személyzet, szakember-ellátottság (részletek a fent hivatkozott cikkből)

A felnőtt értelmi fogyatékosokat gondozó, ápoló és foglalkoztató intézetek alkalmazotti állománya intézetenként két területre
oszlik. Az ellátást biztosító munkatársak pénzügyi, gazdálkodási, műszaki, élelmezési stb. területen dolgoznak, s e kollegák
jobbára szakirányú végzettséggel rendelkeznek, s munkaköreiket ennek megfelelően jól látják el. A másik terület a szakmai
csoport, az úgynevezett „fehérköpenyesek társasága", akik a lakók gondozásával, foglalkoztatásával, nevelésével
foglalkoznak. Megfigyelhető, hogy amíg a karbantartó szakmunkás, a fűtő, a gépkocsivezető, a könyvelő, a szakács
rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolákkal -ezek bizonyítványaival -, addig a gondozók, a munkavezetők, a
nevelőtanárok, a szociális munkások jobbára még mindig képesítés nélküliek! Intézeti profilonként változó ugyan a szakmai
dolgozók körének szükségessége, ám az bizton állítható, hogy ahol értelmi fogyatékos fiatal él, ott nélkülözhetetlen (lenne) a
gyógypedagógus. Elgondolkoztató, hogy a nevelőotthonokban, a kisegítő iskolákban 10-12 értelmi fogyatékos tanulóra
jut egy-egy gyógypedagógus és délutáni nevelőtanár, ugyanakkor a felnőtt értelmi fogyatékosok intézeteiben 50
fiatalra sem jut egy szakember. Ma is többségben vannak azok az intézetek, melyek egyetlen gyógypedagógussal sem
rendelkeznek.
.........

Összefoglalva, intézeteink szakmai munkáját tehát három - a hierarchiában elkülöníthető - tényező határozza meg.

Az igazgatók, akik többségükben szociális szervezők, 20-25%-ban gyógypedagógusok és nagyon ritkán (a pszichiátriai
otthonokban) orvosok. (De például a fővárosi „elmeotthonok" vezetői nem orvosok.)
A nevelőtanárok, akik a legritkább esetben gyógypedagógusok, s feladatuk a mindennapok szakmai irányítása, a beutaltak
szakszerű nevelése és gondozásának felügyelete stb.
Az ápolónők, szociális gondozók, munkavezetők, akik képesítetten vagy képesítés nélkül látják el az egészségügyi (testi)
gondozási és foglalkoztatási feladatokat. A pszichiátriai intézeteket kivéve, az értelmi fogyatékosokat gondozó és ápoló
intézetekben főállású orvos, utógondozó, pszichológus nem áll alkalmazásban, csak nagyon elvétve. Kivétel ez alól az
egészségügyi gyermekotthonok köre, de az bizton állítható, hogy az ország úgynevezett foglalkoztató intézeteiben, értelmi
fogyatékosokat ápoló-gondozó intézeteiben, rehabilitációs intézeteiben ilyen szakember nincs. (Mi nem tudunk
ilyenről.) Vélhetően kiderül a fejtegetésből, hogy a terület leginkább a szakképzett gyógypedagógusok hiányától szenved.

Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő úr!

Nagy megdöbbenéssel olvastam Kórozs államtitkár úr újabb a fogyatékosokat nagyon kedvezőtlenül érinthető közlése. A
megtakarítások felhasználhatóságáról.

Ezzel kapcsolatban azonnal eszünkbe kell jusson a pár évvel ezelőtti botrány, mikor éppen ez történt. A bentlakók
keresményét valahogy közvetlenül az intézetbe irányították és testvériesen a közösségre költötték. 30 millió Ft-t vettek így el
a kiszolgáltatott fogyatékos bentlakóktól (szüleiktől). Bíróság kötelezte az érintett intézményt a visszafizetésre.

Most hasonló történet látszik kialakulni.

Igen aggályos, ha nem különül el az intézet vezetőjének és a fogyatékos személy vagyonkezelőjének a jogköre. Gyakran
elhangzik a panasz az intézet elszámoltatja pl. a családot. Pedig ez épp ellenkezőleg kellene történjen. Épp, hogy a család
(gondnok) kellene jogosult legyen az intézet elszámoltatására.


Kórozs államtitkár úr könnyelmű  kijelentéséből nem igazán látni kire gondol, ki lehetne jogosult úgy dönteni, hogy a
megtakarítást is fel lehet élni? Az intézet igazgatója? Saját hatáskörben? Vagy a vagyon kezelő? kérésre? utasításra? Vajon
hogyan ellenőrizhető, hogy ezek a plusz pénzek valójában kire és mire költődnek?


Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő úr!
Kérem legyen segítségünkre, hogy ez a rendelet ne léphessen életbe. Az intézet mondja meg mennyi a havi térítési díj és
ezenfelül többet ne követelhessen. Foglalják azt is pontosan írásba ki miért fizet annyit, amennyit tőle kérnek.
––––––


Tisztelt Képviselő Asszony, Tisztelt képviselő úr!

Szeretném felhívni az Ön figyelmét egy nagyon fontos jogszabályi hibára is.
Hazánk elsők között írta alá az ENSZ egyezményt fogyatékosok jogairól. Ebben benne van mindenki, - értelmi sérülteké is - választó
joga. Választhat és választható. Aláírtuk és ezért ránk nézve ez már kötelező.

Ugyanakkor a most elfogadandó Ptk. kiveszi ezt a jogot, és az értelmi sérültek esetén ezt nem adja meg.
További problémát jelent, hogy erről a kérdésről sem társadalmi viták, sem rádió-, TV műsorok nem voltak. A magyar
társadalom egyáltalán nem tud arról, hogy ez a kérdés létezik.


Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő úr!
Kérem legyen segítségünkre ennek a kérdésnek a pontosításában, az esetleges
egymásnak ellentmondó szabályozás egyértelműsítésében.

Budapest, 2009. szeptember hó 18.


Segítségét előre is köszönöm. Tisztelettel:


Goldner Ibolya, elnök

 TILTAKOZUNK a
TÁMOP 5.4.3. sz. PÁLYÁZATA
ellen

A PÁLYÁZAT SÚLYOSAN SÉRTI A FOGYATÉKOS HOZZÁTARTOZÓIKAT OTTHONAIKBAN ELLÁTÓK
MÉLTÓSÁGÁT
EMBERI- ÉS
ÁLLAMPOGÁRI JOGAIT
SÚLYOSAN DISZKRIMINATÍV
A MUNKAERŐ PICACI SZEREPLŐK
ÉS A FOGYATÉKOSOKNAK SZOLGÁLTATÓ SZERVETEK
TEKINTETÉBEN

Részletes indokainkat itt olvashatják - egyenlőre nem szerkesztett formában

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/197

A pályázattal kapcsolatos véleményeket, kéréseket, észrevételeket erre a címre várjuk:

gondozasidij@ecsje.hu

Goldner Ibolya
elnök

Utoljára Frissítve 2010-03-10